Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 8.12.2019

1. Liturgická slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa prekladá z druhej adventnej nedele (8. decembra) na pondelok (9. decembra). V pondelok 9. decembra, z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, pred večernou svätou omšou, o 17:40 h zaspievame slávnostné vešpery. Srdečne pozývame.

2. Naša farnosť a Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční dnes (v nedeľu 8. decembra) o 15.00 h na Tulipáne a bude sa niesť v téme duchovnej prípravy na Vianoce. Zabezpečený bude program pre deti, ktoré sa tiež stretnú so sv. Mikulášom. Viac informácií na plagáte alebo na webovej stránke Spoločenstva Tulipánci.

3. Roráty pokračujú zajtra (v pondelok 9. decembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno. Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

4. V pondelok 9. decembra, na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

5. V utorok 10. decembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na rok 2020.

6. V utorok 10. decembra pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

7. Vo štvrtok 12. decembra po večernej sv. omši srdečne pozývame na adoráciu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, na ktorej sa budeme modliť za povolania.

8. Gymnázium Angely Merici v Trnave organizuje pre všetkých piatakov a deviatakov a tiež ich rodičov deň otvorených dverí. V piatok 13. decembra od 8:00 do 12:00 h môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi, aj študentmi a aspoň na chvíľku si budú môcť vyskúšať, aké to byť GAMákom.

9. Od nedele (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

10. V pondelok 9. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.

 

Úmysly sv. omší

08.12.2019

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Ján, Mária a Helena

Linčianska

8:00 h

+ Vincent a Angela

Sv. Jozef

9:00 h

Alena, Lýdia, Lenka a Dianka prosba o milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Gabriel a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Anna, Vladimír, Ľudmila a Anton

09.12.2019

PONDELOK - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Roman a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia z oboch strán

10.12.2019

UTOROK - Blahoslavenej Panny Márie z Loreta

Božského Srdca

6:40 h

+ bratia Ján a Milan

Sv. Jozef

9:00 h

+ Terézia Balová

Božského Srdca

18:00 h

+ Stanislav a Peter

11.12.2019

STREDA 2. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján a Bernardína, rodičia, syn Michal a vnučka Blanka

Božského Srdca

18:00 h

+ Rudolf, Milan a rodičia

12.12.2019

ŠTVRTOK - Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+ kňaz Stanislav

Božského Srdca

18:00 h

+ Augustín, Božena a ostatní z rodiny

13.12.2019

PIATOK - Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ferdinand manžel, jeho rodičia Alžbeta a Viktor

Sv. Jozef

16:00 h

+ Jozef manžel a rodičia Anton a Mária

Božského Srdca

18:00 h

+ Gabriela

14.12.2019

SOBOTA - Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

+ Alojz a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Štefan a Júlia, rodičia z oboch strán, + Jozef

Božského Srdca

18:00 h

+ Miroslav a rodičia z oboch strán

15.12.2019

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu

Linčianska

8:00 h

+ Ján, Katarína, Emil

Sv. Jozef

9:00 h

+ Karol a Mária, a ich dcéra Lýdia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Elena

Božského Srdca

18:30 h

za Božie požehnanie do rodiny


 

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX