Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 8.14.7.2019

1. Táto nedeľa je prvá v mesiaci júl. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. Omše.

2. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

3. Oznamujeme, že v sobotu 13. júla 2019 po večernej sv. omši bude tradične procesia najbližšími ulicami okolo kostola s kópiou sochy Fatimskej Panny Márie. Počas procesie sa pomodlíme modlitbu sv. Ruženca.

4. Od 29. 6. do 19. 7. 2019 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa koná výstava veľkoformátových fotografií „Človek a viera“ – pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

5. Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. Omši.

6. Pozývame vás na XIV. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 

Farské oznamy 1.-7.7.2019

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave farských Hodov v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Nech vám Pán Boh štedro odplatí.

2. Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 hod., o 10.00 hod. a o 18.30 hod.

3. Srdečne Vás pozývame na polhodinovú moderovanú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa bude konať v našom kostole vo štvrtok 4. júla 2019 po večernej sv. omši. Pripomíname, že účasť na verejnej adorácii/poklone, ktorá trvá minimálne 30 minút, umožňuje za obvyklých podmienok zúčastneným veriacim získať úplné odpustky.

4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedáme v našom farskom kostole každý deň od 17.30 hod.

5. V piatok 5.júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda – slovanských vierozvestcov budú sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod, 18.00 hod., v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

6. Pozývame vás na XIV. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX