Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 

Farské oznamy

  1. 1. 26. februára pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím bude vo farskom chráme poklona – trojdnie 23.-25.02.2020, a to: v nedeľu popoludní (od 16:00 h), v pondelok a v utorok po svätej omši.

2. Na popolcovú stredu je v celej Cirkvi deň pokánia. Je prikázaný pôst zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Zdržiavať' sa mäsitých pokrmov zaväzuje katolíkov od 14. roku života do smrti. Hladový pôst je povinný od 18 do 60 rokov. Popolec budeme udeľovať v rámci sv. omší o 700 ráno a o 1800 h.

3. V stredu (26. februára)  o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského.

4. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

5. Spoločenstvo Tulipánci Vám s radosťou oznamuje, že aj tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 13. – 19.07.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

6. Pobožnosti krížovej cesty v našom chráme budú v piatok o 1730 h a v nedeľu 1745 h. Na Kalvárii krížová cesta bude v nedeľu o 1500 h.

7. Na budúcu nedeľu vedie krížovú cestu ružencové bratstvo.

8. Jarná zbierka na charitu bude na budúcu nedeľu 1. marca. Všetkým dobrodincom vopred: Pán Boh zaplať!

 

Úmysly sv. omši

23.02.2020

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Sebastiána

Linčianska

8:00 h

+ František a Mário

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Helena a Štefan, Katarína a Anton a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Mateja

Božského Srdca

18:30 h

+ Manžel Karol a Mária

24.02.2020

PONDELOK – 7. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ syn Erik

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária

25.02.2020

UTOROK – 7. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Viera – za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie

Božského Srdca

18:00 h

+ Helena, sestra Mária a rodičia

26.02.2020

POPOLCOVÁ STREDA – 7. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+ Alojz

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie detí, vnúčat, pravnúčat z Bohu známej rodiny

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie a dar viery pre deti

27.02.2020

ŠTVRTOK – 7. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Ľudovít a Sidónia, súrodenci, švagriná a švagrovia

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef

28.02.2020

PIATOK – 7. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Valentín

Sv. Jozef

16:00 h

+ rodičia Ľubomír a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna

29.02.2020

SOBOTA  –  Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre Annu

Sv. Jozef

9:00 h

Anna – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

1.03.2020

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Andrej, Melánia a ich deti

Linčianska

8:00 h

+ Ján Mária a deti

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a celú rodinu

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia