Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 22.1.-28.1.2018

1. Dnes sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za milodary „Pán Boh zaplať“.

2. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

3. Hnutie kresťanských rodin Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo Ohne stretnutia snúbencov. Podujatie sa koná v exercičnom dome v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj Manželské rekolekcie určené na prehĺbenie vzťachov pre manželské páry. Termín: 16.3 – 18.3. Viac informácí nájdete na internetovej stránke Hnutia kresťanských rodin.

4. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Informujeme, že peniaze vyzbierané z tejto pravidelnej zbierky sú ešte vždy  použité  na vyrovnanie dlhu po kompletnej rekonštrukcii nášho chrámu.

 

Úloha na detskú sv. omšu 28.1.2018


V nedeľu 21. januára sme počuli ako Ježiš povolal prvých učenikov. Evajnelista Marek tak piše: Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Na budúcu nedeľu nakreslite túto údalosť ako Ježiš povolava prvých učenikov. Obrazok ukazuje jednu z možnosti zobrázenia tejto údalosti.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX