Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 22.11.2020

1. Dnes (v nedeľu 22. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia doterajšie opatrenia:
(- pri vstupe si dezinfikujeme si ruky,
-         používame rúško,
-         zachovávame bezpečnú vzdialenosť,
-         nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
-         nepodávame si ruky na znak pokoja,
-         prijímanie na ruku má prednosť,
-         prijímanie do úst ostáva výnimkou a podávame ho na záver (po každé s dezinfekciou rúk).
-         sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),
-         miesta v kostole sú označené bielym papierikom).

3. Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

4. Vo štvrtok 26. novembra o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Svätá omša pred Apelom (20:30 h) tento krát nebude.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

5. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

6. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

7. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
V tom čase budeme vysluhovať sviatosť zmierenia a budeme udeľovať sväté prijímanie.

8. V stredu 25. novembra po večernej svätej omši sa uskutoční krátke stretnutie Ružencového bratstva.

9. Budúca nedeľa (29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

10. Na budúcu nedeľu (29. novembra) bude zbierka na charitu.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

12. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

13. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.
V tom čase budeme vysluhovať sviatosť zmierenia a budeme udeľovať sväté prijímanie.

14. Budúca nedeľa (29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

15. Na budúcu nedeľu (29. novembra) bude zbierka na charitu.

 

Úmysly sv. omši

22.11.2020

NEDEĽA

TRIDSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za dožitých 65 rokov života

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefa, Víta, Jána a rodičov z oboch strán (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Ľuboša a jeho rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † rodičov, súrodencov Viliama a Ingrid

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

23.11.2020

PONDELOK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manželku Elenu, rodičov Emanuela a Jozefínu a svokra Ľudovíta

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Konštantína a rodičov

24.11.2020

UTOROK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Katarínu a Ruženu

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie pre Martina a jeho rodinu

25.11.2020

STREDA

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Máriu a rodičov

26.11.2020

ŠTVRTOK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Štefana a jeho rodičov Štefana a Máriu, bratov Pavla a Antona a nevestu Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie pre Martina a jeho rodinu

27.11.2020

PIATOK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ivana a Jaroslava

Sv. Jozef

16:00 h

za † manžela Milana a svokru Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a rodičov

28.11.2020

SOBOTA

34. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Félixa a Annu, dcéru Janku a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Mariána

29.11.2020

NEDEĽA

PRVÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

 

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † Františka, Alžbetu, Vavrinca a Helenu (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eduarda a Magdalénu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za dožitých 70 narodenín

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † Ľubomíra a rodičov z oboch strán


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia