Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

26.01.2020

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

 

Linčianska

8:00 h

† manžela Jozef a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

† Milan

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan

27.01.2020

PONDELOK – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Alfonzia, Irenej, Mária a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

 

28.01.2020

UTOROK – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Štefan a Mária

Božského Srdca

18:00 h

 

29.01.2020

STREDA – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Reného

Božského Srdca

18:00 h

 

30.01.2020

ŠTVRTOK – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Vincencia, Ján, Ivan

Božského Srdca

18:00 h

 

31.01.2019

PIATOK – sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

 

Sv. Jozef

16:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

† Emil, Viktor, Rozália, Jozef a Karolína

1.02.2020

SOBOTA –  – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

za vyslyšanie prosby

2.02.2020

NEDEĽA – OBETOVANIE PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Agnešu

Linčianska

8:00 h

† František a Helena

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Ľubomír Ferčák

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan a Anna


 

Úmysly sv. omší

19.01.2020

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

rodičia Jozef a Františka

Sv. Jozef

9:00 h

rodičia Cyprián a Valéria a starí rodičia Dominik a Cecília

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

Jozef a rodina

Božského Srdca

18:30 h


20.01.2020

PONDELOK - Blahoslaveného Euzébia z Ostrihomu, kňaza a zakladateľa Rádu, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kulifajovú

Božského Srdca

18:00 h


21.01.2020

UTOROK – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

Marek a Rozália, sestra Eva a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


22.01.2020

STREDA – 2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

rodičia Margita a Štefan a † František

Božského Srdca

18:00 h

Silvester, Mária a rodičia z oboch strán

23.01.2020

ŠTVRTOK – 2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

rodičia Mária a Štefan, manžel Ján a † z rodiny Sedláčkovej, Friedlovej a Svatovej

Božského Srdca

18:00 h

Margita a Petronela

24.01.2020

PIATOK – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi , spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie od Veroniky a Kataríny

Sv. Jozef

16:00 h

rodičia Ľubomír a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


25.01.2020

SOBOTA – OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

Andrej a jeho rodičia

Božského Srdca

18:00 h

o požehnanie pre ľudí dobrej vôle

26.01.2020

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

manžela Jozef a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

Milan

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

Štefan


 

Úmysly sv. omší

5.01.2019

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

+ Štefan, rodičia a súrodenci z oboch strán

Linčianska

8:00 h

+ František, Magdaléna a deti

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu

Božského Srdca

18:30 h

+ rodičia Emil a Anna, brat Jozef

6.01.2019

PONDELOK – ZJAVENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

+ Ferdinand, Irenu, Peter a Pavol

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h


7.01.2020

UTOROK po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef (40 rokov) a jeho rodičia a súrodenci

Božského Srdca

18:00 h

+ Štefan

8.01.2020

STREDA po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ Andrea

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Miriam

9.01.2020

ŠTVRTOK po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alexej a František - kňazi

Božského Srdca

18:00 h

+ Ján a Barbora

10.01.2020

PIATOK po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Martin a Jozefa a brat Štefan

Sv. Jozef

16:00 h

+ Alfonzia

Božského Srdca

18:00 h

+ Bohu známi

11.01.2020

SOBOTA po Zjavení Pána

Božského Srdca

7:00 h

+ Vincent

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pre Bohu známeho

Božského Srdca

18:00 h


12.01.2020

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

+ Štefan

Linčianska

8:00 h

+ Jozef, Anna a Magdaléna

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná za manžela Emila pri príležitosti 70 rokov života

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Aurélia, Ľudovít a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Dária a Pavol


 

Úmysly sv. omší

1.01.2020

STREDA – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Ferdinand a Júlia a dcéra Emília

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Bože požehnanie pre Moniku

Božského Srdca

18:30 h


2.01.2020

ŠTVRTOK – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie Bohu známej rodiny

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za 84 rokov života, s prosbou o ďalšie milosti

3.01.2019

PIATOK – Najsvätejšieho mena Ježiš

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

+ kostolník Ján

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla s rodinou

4.01.2019

SOBOTA vo Vianočnom období

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ladislav a Magdaléna

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Janu s rodinou

5.01.2019

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

+ Štefan, rodičia a súrodenci z oboch strán

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu

Božského Srdca

18:30 h

+ rodičia Emil a Anna, brat Jozef

6.01.2019

PONDELOK – ZJAVENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h


7.01.2020

UTOROK po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef (40 rokov) a jeho rodičia a súrodenci

Božského Srdca

18:00 h

+ Štefan

8.01.2020

STREDA po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ Andrea

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Miriam

9.01.2020

ŠTVRTOK po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alexej a František - kňazi

Božského Srdca

18:00 h

+ Ján a Barbora

10.01.2020

PIATOK po Zjavení Pána

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Martin a Jozefa a brat Štefan

Sv. Jozef

16:00 h

+ Alfonzia

Božského Srdca

18:00 h

+ Bohu známi

11.01.2020

SOBOTA po Zjavení Pána

Božského Srdca

7:00 h

+ Vincent

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pre Bohu známeho

Božského Srdca

18:00 h


12.01.2020

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

+ Štefan

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná za manžela Emila pri príležitosti 70 rokov života

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Aurélia, Ľudovít a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Dária a Pavol

13.01.2020

PONDELOK – 1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie za dobrodenia Božiemu Milosrdenstvu za Bohuznámu rodinu

Božského Srdca

18:00 h


14.01.2020

UTOROK – 1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Laurencia a Pavol

Božského Srdca

18:00 h


15.01.2019

STREDA - SVÄTÉHO PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie od Antona a jeho rodiny

Božského Srdca

18:00 h


16.01.2019

ŠTVRTOK – PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ PUSTOVNÍKOV, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alfonzia, Irenej, Mária a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

o požehnanie pre rodinu Valekových

17.01.2019

PIATOK – sv. Antona, opáta, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

16:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Manželov Cecíliu a Františka

18.01.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Marián, Ján a Ľudmila

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Anton a Melánia a rehoľné sestričky Agnesa a Alfonza

Božského Srdca

18:00 h

+ z rodiny Valekových

19.01.2020

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Cyprián a Valéria a starí rodičia Dominik a Cecília

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Jozef a rodina

Božského Srdca

18:30 h


20.01.2020

PONDELOK - Blahoslaveného Euzébia z Ostrihomu, kňaza a zakladateľa Rádu, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kulifajovú

Božského Srdca

18:00 h


21.01.2020

UTOROK – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

+ Marek a Rozália, sestra Eva a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


22.01.2020

STREDA – 2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Margita a Štefan a + František

Božského Srdca

18:00 h

+ Silvester, Mária a rodičia z oboch strán

23.01.2020

ŠTVRTOK – 2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Mária a Štefan, manžel Ján a + z rodiny Sedláčkovej, Friedlovej a Svatovej

Božského Srdca

18:00 h

+ Margita a Petronela

24.01.2020

PIATOK – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi , spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie od Veroniky a Kataríny

Sv. Jozef

16:00 h

+ rodičia Ľubomír a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


25.01.2020

SOBOTA – OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Andrej a jeho rodičia

Božského Srdca

18:00 h

o požehnanie pre ľudí dobrej vôle

26.01.2020

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Milan

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan

27.01.2020

PONDELOK – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alfonzia, Irenej, Mária a rodičia

Božského Srdca

18:00 h


28.01.2020

UTOROK – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Štefan a Mária

Božského Srdca

18:00 h


29.01.2020

STREDA – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Reného

Božského Srdca

18:00 h


30.01.2020

ŠTVRTOK – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Vincencia, Ján, Ivan

Božského Srdca

18:00 h


31.01.2019

PIATOK – sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

16:00 h


Božského Srdca

18:00 h

+ Emil, Viktor, Rozália, Jozef a Karolína 

Úmysly sv. omší

22.12.2019

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Štefan, Helena a Rozália

Linčianska

8:00 h

+ manžel František

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Anna a Alfonz a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Dáša a Rudolf

Božského Srdca

18:30 h

+ Božena

23.12.2019

PONDELOK 4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+rodičia Helena a Karol a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

Poďakovanie za požehnaných 40 rokov manželstva Márie a Jozefa Šipošových

24.12.2019

UTOROK 4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

za duše v očistci

Sv. Jozef

24:00 h

ďakovná Monika a jej rodina

Božského Srdca

24:00 h

 

25.12.2019

STREDA- NARODENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

+ Ján a Mária

Linčianska

8:00 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná Brigita a jej rodina

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

18:30 h

+ rodičia Viliam a Mária, ich syn František, Magdaléna a František

26.12.2019

ŠTVRTOK - Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

 

Linčianska

8:00 h

+ Štefan, Mária a syn Ján

Sv. Jozef

9:00 h

+ Štefan, Matilda, Vincent a Mária

Božského Srdca

10:00 h

+ rodičia Mária a Izidor, Apolónia a Karol

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan a Štefánia

27.12.2019

PIATOK - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Marek a Rozália a ich dcéra Eva

Sv. Jozef

16:00 h

+ Alfonzia, Irenej, Mária a rodičia František a Mária

Božského Srdca

18:00 h

za Božiu pomoc a živú vieru pre deti s rodinami

28.12.2019

SOBOTA - Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Ján a Terézia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia, sestra Eva, Rudolf a Miroslav

29.12.2019

NEDEĽA - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

+ Terézia, Martin, František, Magdaléna, Antónia a Juraj

Linčianska

8:00 h

+ Ladislav, Andrej, Rozália

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná Margita a jej rodina

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

18:30 h

 

30.12.2019

PONDELOK – ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Ladislav a rodičia Alojz a Mária

Božského Srdca

18:00 h

+ Ľudovít, Mária a rodičia

31.12.2019

UTOROK - Sv. Silvestra I., pápeža

Sv. Jozef

9:00 h

za farníkov

Božského Srdca

16:00 h

Ďakovná


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX