Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 11.8.2019

 1. XIV. pešiu púť do Čenstochovej začneme v našom kostole svätou omšou v pondelok 12. augusta o 7.00 (ráno). Kto by chcel prispieť na tento cieľ (z domácich potrieb), môže priniesť po  svätej omši v pondelok ráno.

2. V utorok 13. augusta bude po večernej svätej omši fatimský sprievod.

3. Vo štvrtok 15. augusta bude prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň bude svätá omša slúžená:

Farský kostol: o 7.00 a o 18.00

Sídlisko Linčianská: o 8.00 

Kostol sv. Jozefa o 9.00     

4. Na budúcu nedeľu je zbierka na potreby farského kostola.


 5. Z liturgického kalendára:

11.08.2019 DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12.08.2019 PONDELOK 19. týždňa v Cezročnom období

13.08.2019 UTOROK  19. týždňa v Cezročnom období

14.08.2019 STREDA – sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

15.08.2019  ŠTVRTOK - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

16.08.2019 PIATOK 19. týždňa v Cezročnom období

17.08.2019 SOBOTA – Panny Márie

18.08.2019 DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Farské oznamy 22.-28.7.2019

1. Dnes sa koná zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2.  „Všetko má svoj čas, a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3,1)
Páter Dominik Lejman ukončí funkciu farára na Tulipáne dňom 31.7.2019. Novým farárom na Tulipáne bude od 1.8.2019 páter Wieslaw Zając. Vyprosujme mu Božie požehnanie a ochranu Panny Márie.

3. Pozývame vás na XIV. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 

Farské oznamy 8.14.7.2019

1. Táto nedeľa je prvá v mesiaci júl. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. Omše.

2. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

3. Oznamujeme, že v sobotu 13. júla 2019 po večernej sv. omši bude tradične procesia najbližšími ulicami okolo kostola s kópiou sochy Fatimskej Panny Márie. Počas procesie sa pomodlíme modlitbu sv. Ruženca.

4. Od 29. 6. do 19. 7. 2019 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa koná výstava veľkoformátových fotografií „Človek a viera“ – pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

5. Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. Omši.

6. Pozývame vás na XIV. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 

Farské oznamy 1.-7.7.2019

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave farských Hodov v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Nech vám Pán Boh štedro odplatí.

2. Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 hod., o 10.00 hod. a o 18.30 hod.

3. Srdečne Vás pozývame na polhodinovú moderovanú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa bude konať v našom kostole vo štvrtok 4. júla 2019 po večernej sv. omši. Pripomíname, že účasť na verejnej adorácii/poklone, ktorá trvá minimálne 30 minút, umožňuje za obvyklých podmienok zúčastneným veriacim získať úplné odpustky.

4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedáme v našom farskom kostole každý deň od 17.30 hod.

5. V piatok 5.júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda – slovanských vierozvestcov budú sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod, 18.00 hod., v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

6. Pozývame vás na XIV. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 

Farské oznamy 24,-30.6.2019

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

2. Dnes sa koná zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

3. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. júna po večernej sv. omši.

4. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 27. júna o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

5. V piatok, 28. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., pri ktorej súčasne farár p. Dominik Lejman OSPPE poďakuje Bohu za dar 25 rokov kňazstva. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Slávnostným spevom Te Deum zároveň poďakujeme za uplynulý školský rok.

6. Informujeme, že veriaci, ktorí sa pri tejto slávnosti Božského Srdca Ježišovho, zúčastnia spoločného recitovania modlitby „Najmilší Ježišu“, môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

7. V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V tento deň budú v našom farskom kostole sv. omše o 7.00 hod., a o 18.00 hod, a v kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

8. Biskupský úrad v Trnave povzbudzuje, aby ste si našli čas a zavítali na výstavu veľkoformátových fotografií, ktorá bude v termíne 29.jún -19.júl 2019. Výstava sa nachádza v priestoroch katedrály sv. Jána Krstiteľa. Podrobnosti o tejto výstave nájdete na nástenke.

9. Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 hod., o 10.00 hod. a o 18.30 hod.

10. Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

11. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

12. Na potreby kostola obetovala Bohu známa osoba 20€. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX