Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 15.9.- 21.9.2014

V pondelok 15.9. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Sv. omše budú o 7.00, o 10.00 a 18.00 h.

Taktiež v pondelok 15.9 nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

V tomto týždni budú v stredu piatok a sobotu Jesenné kántrové dni ako poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň.

Pozývame na 8 púť ružencových bratstiev do Šaštína dňa 4. októbra 2014. Podrobnosti na nástenke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Vincentínska rodina organizuje 8. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Pomôžte Haiti a Hondurasu“. Zbierku na Tulipáne môžete podporiť na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach kúpou medovníkového srdca.

Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať“

 

Farské oznamy 8.9.- 14.9.2014

Táto nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci september. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16 00 h do večernej sv. omše.

V sobotu 13. septembra po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V nedeľu 14. septembra je sviatok povýšenia sv. kríža. Slávnostná sv. omša v nemocničnej kaplnke bude o 9.00 h.

Informácie o dvojdňovej pešej púti do Šaštína sú na nástenke pred kostolom.

Mladých z našej farnosti pozývame na mládežnícky program 7BOLESTNÁ, ktorý sa koná v Šaštíne večer pred národnou púťou k Sedembolestnej Panne Márii, čiže v nedeľu 14.9.2014. V registračnom príspevku 5€ na osobu je zahrnutá aj večera a možnosť ubytovania na noc. Ďalšie info na plagáte.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, hľadá nových ľudí do tímu dobrovoľníkov pre projekt SÁRA – pomoc rodinám s deťmi. Ide o dobrovoľnícku službu pre konkrétne rodiny 2 až 3 hodiny týždenne. Dobrovoľníkom ponúkame vzdelávanie a formáciu. Prihlásiť sa môžete osobne v Centre pomoci pre rodinu.

Pri príležitosti 300. výročia posvätenia františkánskeho chrámu sv. Jakuba bude v túto nedeľu 7. septembra o 19.00 h v kostole sv. Jakuba koncert Františkánskej schóly z Bratislavy. Predstavené budú diela františkánskych skladateľov z 18. storočia. Vstup je voľný.

Na kostol Bohu známy obetoval 50, 10 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 1.9.- 7.9.2014

Rozhodnutím našich rehoľných predstavených bude v našej farnosti od 1. Septembra pôsobiť p. Gregor Wach. Privítame ho pri sv. omši v deň jeho menín, 3. Septembra.

V pondelok, 1.9. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na budúcu nedeľu znovu započíname detskú sv. omšu o 11.15 h. Pri tejto sv. omši budeme prosiť Pána Boha o požehnanie v novom školskom roku.

Mladých z našej farnosti pozývame na mládežnícky program 7BOLESTNÁ, ktorý sa koná v Šaštíne večer pred národnou púťou k Sedembolestnej Panne Márii, čiže v nedeľu 14.9.2014. V registračnom príspevku 5€ na osobu je zahrnutá aj večera amožnosť ubytovania na noc. Ďalšie info na plagáte.

Informácie o dvojdňovej pešej púti do Šaštína sú na nástenke pred kostolom.

Na kostol Bohu známy obetoval 50, 20 a 10,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 25.8.- 31.8.2014

Odchod autobusu do Čenstochovej bude v pondelok 25.8.2014 o 8.00 h od kostola na Tulipáne.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 27.8.2014 po večernej sv. omši.

Z rozhodnutia našich rehoľných predstavených končí svoje pôsobenie v našej farnosti p. Kazimír Kogut. V stredu pri večernej sv. omši o 18.00 h mu poďakujeme za jeho pôsobenie a sa s ním rozlúčime. Na novom pôsobisku prajeme veľa úspechov.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30.8.2014 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Minulú nedeľu bola zbierka na opravu strechy, ktorá činila1843,-€. Bohu známi obetovali 200, 50 a 40,- €. Všetkým vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 18.8.- 24.8.2014

Dnes sa koná zbierka na opravu strechy farskej budovy. Dobrodincom „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na adoráciu v pondelok 18.8.2014 po večernej sv. omši.

Odchod autobusu do Čenstochovej bude v pondelok 25.8.2014 o 8.00 h od nášho kostola..

Na kostol Bohu známi obetovali 100, 100, 50 a 10,- €. Všetkým dobrodincom „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia