Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 25.3.-.31.3.2019

1. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

2. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia skupiny Modlitby matiek.

3. V pondelok 25. marca máme sviatok zvestovania Pána. Sv. omše s duchovnou adopciou počatého dieťaťa budú o 9.00 v paulínskom kostole a o 18.00 v našom farskom kostole.

4. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

5. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 27. marca po večernej sv. omši.

6. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30. marca 2019 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

7. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v nedeľu 7. aprila na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

8. Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

9. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 11.3.-17.3.2019

1. Dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“. V zadnej časti kostola nachádzaju sa letáky informujúce čo sa vykonalo zo zbierok na minulý rok 2018.

2. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v túto nedeľu 10. marca na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

3. Túto nedeľu 10. marca začíname pred večernou sv. omšou deviatnik k sv. Jozefovi.

4. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

5. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia  skupiny Modlitby otcov.

6. Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. V tieto dni sa modlíme na tieto úmysly: Za odpustenie hriechov a Za dar lásky. Prosím, aby ste ich vkladali aj do svojich osobných modlitieb.

7. Od nedeľe 17.3.2018 o 18.00 hod. vás pozývame na Triduum ku cti sv. Jozefa do Paulínskeho kostola. Program je vyvesený na nástenke.

8. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk

9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

10. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 100, 100, 30 a 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 25.2.-3.3.2019

1. V pondelok 25.2.2019 pripadá v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Pri tejto príležitosti bude v utorok o 7.00 hod. v našom farskom kostole dodatočná sv. omša a následné vyloženie sviatosti oltárnej do večernej sv. omše. V zadnej časti kostola sú rozpísané hodiny poklony, na ktoré sa môžete zapísať. Podrobný prográm je na nasťenke.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 27. februára po večernej sv. omši.

3. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 28. februára 2019 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci marec. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

5. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 hod.

6. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v nedeľu 10. marca na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

 

Farské oznamy 18.2..-24.2.2019

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. V stredu 20. 2 o 16.00 hod. bude v jezuitskom kostole ďakovná sv. omša pri príležitosti 10. výročia založenia Centra pomoci pre rodinu v Trnave. Celebrovať ju bude o. arcibiskup Ján Orosch. Po sv. omši o 18.00 bude na ABÚ v sieni Marianun galaprogram.

3. Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na konci kostola na stolíku, alebo na www.tulipanci.sk.

 

Farské oznamy 11.2.-17.2.2019

1. V pondelok 11.2. pripadá spomienka Panny Márie Lurdskej.  Je to aj 27. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti pri sv. omši v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod, a vo farskom kostole o 18.00 hod. vyslúžime sviatosť pomazania chorých starším ľuďom. Pripomíname, že túto sviatosť môže prijať len ten, kto je bez ťažkého hriechu.

2. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

3. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Už teraz všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX