Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 31.12.2018.-.6.1.2019

1. Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola a na príprave liturgii v tychto dňoch.

2. V pondelok, 31.12. bude sv. omša o 16.00 h a následne ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 hod do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

3. V utorok, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Úplné odpustky možno získať pri vzývaní „Príď Duchu Sv. tvorivý“.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 hod. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

5. Kto by si chcel dať posvätiť príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii.

6. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 200,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 17.-23.12.2018

1. Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 hod.

2. Pozývame na rorátne sv. omše o 6.40 hod a sobotu o 7.00 hod.

3.Vianočná sv. spoveď bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu 23. decembra 2018 od 14.00 do 18.00 hod. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu.

4. 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutočni tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice z textom „Kračajme z odvahou za život“. Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním nekoho iného.

5. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.12.-16.12.2018

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celonočného modlitbového stretnutia. Nech vám Pán Boh štedro odplatí.

2. Dnes o 15.00 hod. pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom.

3. Pozývame všetkých na Rorátne sv. omše vo všedné dni o 6.40 hod. a v sobotu o 7.00 hod.

4. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

5. Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele.

6. Od sobty 15.12.2018, začína rodinný Predvianočný deviatnik  - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, spojený s odovzdávaním putovného obrazu Sv. rodiny.

7. Na potreby kostola ružencové bratstvo obetovalo 200 €, a Bohu známy obetoval 20, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 26.10.-2.12.2018

1. Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28. novembra po večernej sv. omši.

3. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok 30. novembra 2018 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

4. V sobotu 1. 12. o 17.00 hod. v predvečer prvej adventnej nedele bude na Trojičnom námestí posviacka adventného venca. Srdečne vás všetkých pozývame.

5. Spoločenstvo Tulipánci pozýva na nočný modlitbový program s názvom kam kráčaš? ktorý sa uskutoční 1.12. v našom farskom kostole, začne sa modlitbou sv. ruženca o 17:15 pokračovať bude sv. omšou, vystúpením kapiel, workshopmi, adoráciou a záverečnou sv. omšou. Viac informácií najdete nástenke alebo na www.tulipanci.sk Šikovné gazdinky, ktoré by mali záujem pomôcť s občerstvením, môžu priniesť sladké či slané koláče na faru v piatok po večernej sv. omši alebo v sobotu od 8:00 hod. do 17.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

6. Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 19.11.-.25.11.2018

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. V pondelok 19. novembra si pripomenieme výročie konsekrácie nášho farského kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Tulipáne.

3. Do stredy 21.11. budú sv. omše v našom farskom kostole na Tulipáne počas novény k Trnavskej Panne Márii len ráno o 7.00 hod. Podrobný program novény je vyvesený na nástenke.

4. Sestry Sv. Kríža pozývajú na duchovnú obnovu pre mužov a ženy, ktorá bude v sobotu 24.11.2018 v ich provinciálnom dome. Program začína o 9.00 hod. a ukončenie bude o 15.00 hod. Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

5. Na budúcu nedeľu, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou bude sa konať zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

6. Spoločenstvo Tulipánci pozýva na nočný modlitbový program s názvom kam kráčaš? ktorý sa uskutoční 1.12. v našom farskom kostole, začne sa modlitbou sv. ruženca o 17:15 hod. Viac informácií najdete nástenke alebo na www.tulipanci.sk

7. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 50 a 20,-  €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX