Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 12.11.-18.11.2018

1. Od 13. do 21. novembra bude Novéna k Trnavskej Panne Márii. V našom farskom kostole na Tulipáne budú sv. omše počas novény okrem nedele len ráno o 7.00 hod. V predvečer novény, v pondelok 12. novembra bude sv. omša v bazilike sv. Mikuláša už o 17.00 hod. pre rodiny z deťmi. Po sv. omši bude sviečkový sprievod okolo baziliky. Prosím prineste si sviečky alebo malé kahance. V nedeľu 18. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť. Podrobný program Novény je vyvesený na nástenke.

2. V sobotu 17. 11. bude v bazilike o 17.00 hod. Akatist k Bohorodičke, ktorý pripravujú speváci z našej farnosti a od 21.00 hod. bude mládežnícky program.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 13.3.-19.3.2017

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci november. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16 00 hod. až do večernej svätej omše.

2. Nezabudnime, že do 8.11.2018 máme možnosť získavať úplne odpustky pre zosnulých.

3. V utorok 6. novembra pozývame členov Bratstva anjelov strážnych na sv. omšu, kde počas homílie  si vypočujeme ako anjel strážny previedol sestru Faustínu troma miestami: očistcom, nebom a peklom.

4. Sestričky Sv. Kríža pozývajú na duchovnú obnovu pre dievčatá od 13 do 17 rokov, ktorá bude v dňoch od 9. - 11.novembra v Cerovej. Viac informácií na nástenke.

5. V dňoch od 23.-25.novembra 2018 sa uskutočni 24. púť zrelosti. Podrobnosti su na nástenke.

6. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 29.10.-4.11.2018

1. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. októbra 2018 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 31. októbra po večernej sv. omši.

3. Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

4. Vo štvrtok 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

5. V piatok 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 h a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 hos sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

7. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

8. Fórum života v rámci kampane  na ochranu nenarodených detí ešte stále ponúka možnosť zakúpenia sviečok. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je práve symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách svojich domovov.


 

Farské oznamy 22.-28.10.2018

1. Dnes po svätých omšiach je celonarodná zbierka na misie. Zvlašť bude obetoavaná farnostiam v Etópii, ktore su skúšané chudobou. Za vaše milodary srdecne Pan Boh zaplať.

2. Srdečne Vás pozývame na polhodinovú moderovanú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa bude konať v našom kostole vo štvrtok 25. októbra 2018 po večernej sv. omši. Pripomíname, že účasť na verejnej adorácii/poklone, ktorá trvá minimálne 30 minút, umožňuje za obvyklých podmienok zúčastneným veriacim získať úplné odpustky.

3. Salezáni pozývajú všetkých chlapcov mužov, otcov a manželov na chlapskú noc bdenia v piatok 26.10.2018 v kostole na Kopánke. Viac informácií na nastenke pred kostolom.

4. V mesiaci október vás pozývame  na spoločnú modlitbu sv. ruženca každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

5. Naša farnosť sa opäť zapaja do kampanie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro - life organizácia Fórum života z podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampanie je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálenim sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudi zranených potratom. V našichí kostoloch si až do 2. novembra možete zakúpiť originálnu sviečku z logom kampanie a tym podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ludskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácii na www.sviecka.forumzivota.sk

 

Farské oznamy 15.-.21.10.2018

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame v túto nedeľu na sv. omšu  o 11.15, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

3. Pozývame vás na biblický krúžok, ktorý sa uskutoční vo štvrtok po večernej sv. omši na fare.

4. Slovensko sa tento štvrtok dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
K tejto iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC sa pripojí aj naša farnosť, preto srdečne pozývame všetky ochotné deti aj s rodičmi vo štvrtok na modlitbu sv. ruženca na tento úmysel o 17.30 hod..

5. Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.

6. Naša farnosť sa opäť zapaja do kampanie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro - life organizácia Fórum života z podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampanie je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálenim sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudi zranených potratom. V našich kostoloch sia až do 2. novembra možete zakúpiť originálnu sviečku z logom kampanie a tym podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ludskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácii na www.sviecka.forumzivota.sk

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX