Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 8.-14.10.2018

 1. Táto nedeľa je prvá v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. omše. Spoločná modlitba sv. ruženca bude dnes o 17.45 hod.

2. V pondelok 8.10.2018 sme pozvaní na spomienkovú sv. omšu za biskupa. Mons. Pavla Hnilicu. Sv. omša bude v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

3. V našom farskom kostole 13. októbra o 10.00 hod. bude dodatočná sv. omša počas ktorej 3. sestry z Kongregácii milosrdných sestier sv. Kríža zložia prvé rehoľne sľuby.

4. Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol sa dožíva 9. októbra 85. rokov. Zaroveň si 12 júna tohto roku pripomenul  30. výročie biskupskej konsekrácie. Za dary života a biskupskej služby bude ďakovať Pánu Bohu slávením sv. omše 13. októbra o 10.30 hod. v katedralnom chráme sv. Jána Krstiteľa. 

5. V sobotu13. októbra po večernej sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

6. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame na sv. omšu  o 11.15  v nedeľu 14. oktobra, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

7. Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme posvätný ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Už teraz všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 1.10.-7.10.2018

1. Dnes, 30.9. 2018 môžete podporiť modlitbou a pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka 12. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

2. V pondelok začíname mesiac október, ktorý je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa sv. ruženec bude modliť každý večer o 17.30 hod.

3. Na sviatok Svätých Anjelov Strážcov je možnosť vstúpiť do Bratstva anjelov strážcov. Slávnostné prijatie nových členov do bratstva bude v utorok 2. októbra pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 hod.

4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

5. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 hod.

6. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame na sv. omšu  o 11.15  v nedeľu 14. oktobra, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

 

Farské oznamy 24.9.-30.9.2018

1. V pondelok 24.9.2018 o 9.00 hod. bude v Katedrale sv. Jána Krstiteľa sv. omša Veni Sancte pre študentov a pedagogov Trnavskej univerzity ale aj pre všetkých ostatných veriacich. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Srdečne Vás pozývame.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. septembra po večernej sv. omši.

3. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 29. septembra o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

4. Vincentínska rodina organizuje 12. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU“. Zbierku na Tulipáne môžete podporiť na budúcu nedeľu 30.09. 2018 pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka a modlitbou za toto misijné dielo. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

5. Na sviatok Svätých Anjelov Strážcov 2. októbra je možnosť vstúpiť do Bratstva anjelov strážcov. Kto by mal záujem, nech sa prihlási do 1. októbra v sakristii.

6. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 50 a 20, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 17,9,-23,9,2018

1. Dnes sa koná zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. V tomto týždni budú v stredu, piatok a sobotu Jesenné kántrové dni ako poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň.

3. Na sviatok Svätých Anjelov Strážcov 2. októbra je možnosť vstúpiť do Bratstva anjelov strážcov. Kto by mal záujem, nech sa prihlási do 1. októbra v sakristii.

 

Farské oznamy 3.9.-9.9.2018

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. až do večernej svätej omše.

2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci september. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

3. Na prvý piatok bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod.

4. V sobotu 8. septembra na sviatok narodenia Panny Márie v nemocničnej kaplnke o 10.00 hod. bude služiť sv. omšu J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup pri priležitosti slávenia 80 wýročia posvätenia nemocničnej Kaplnky povýšenia Svätého Kríža.

5. Na budúcu nedeľu začneme opäť slúžiť sv. omše za účasti detí o 11.15 hod.

6. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa koná pešia púť z Trnavy do Šaštína od 13.9. - 15.9.2018. Púťou do Šaštína chceme vyprosovať dar živej viery, pokoj vo svete, v našom slovenskom národe, aby sa šírila kultúra života, a chránil život od počatia až po prirodzenú smrť. Bližšie informácie sú na nástenke.

7. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX