Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 4.6.-10.6.2018

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

2. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 hod. do večernej svätej omše.

3. Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

4. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

5. V piatok, 8. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude vdp. PaedDr. Gabriel Dzvoňár, dekan bratislavského väzenského dekanátu. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Program hodov je zverejnený na plagáte.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 28.5.-3.6.2018

1. V túto nedeľu nebude detská sv. omša o 11.15 hod.

2. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v utorok 29. mája, stredu 30. mája, a v piatok 1. juna 2018 o 16.00 hod. Účasť je povinná.

3. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu 30. mája o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

4. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 30. mája po večernej sv. omši.

5. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V našom farskom kostole budú sv. omše o 7.00 a o 18.00 hod a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

6. Po sv. omši o 18.00 hod. bude slávnostný sprievod k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravuje ružencové bratstvo, druhý Tulipánci, tretí neokatechumenátne spoločenstvo a štvrtý Sestry sv. Kríža. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety pred oltárnou sviatosťou. Prosíme tiež o výzdobu príbytkov po trase procesie.

7. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň okrem štvrtka od 17.30 hod.

8. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

9. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

10. Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9.00 hod. Rodičia prvoprijímajúcich by sa mali vyspovedať počas týždňa.

11. Na budúcu nedeľu je o 9.00 hod. v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Preto sv. omša o 10.00 hod. nebude. Deti majú prísť na farský dvor do 8.45 hod.

 

Farské oznamy 21.5.-27.5.2018

1. V túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

3. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v pondelok 21. mája 2018 o 16.15 hod. a vo štvrtok 24. mája o 16.00 hod. Účasť je povinná.

4. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

5. Ľudová múdrosť hovorí, že pre novokňazské požehnanie sa oplatí aj topánky zodrať. Je darom, že práve z našej farnosti  brat diakon Martin Gajarský prijme kňazské svätenia v sobotu 26. mája o 10.30 hod. v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Primičnú sv. omšu bude slúžiť následne v nedeľu 27. mája o 10.00 hod. v našom farskom kostole. Všetci ste na tieto slávnosti srdečne pozvaní. Drahí veriaci, sú pozvania, ktoré sa neodmietajú. A tieto sú práve jedny z nich. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude detská sv. omša o 11.15 hod.

6. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 100 a 50 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 7.5.-13.5.2018

1. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 hod. do večernej svätej omše.

2. V pondelok nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

3. Na utorok 8.mája. 2018 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.04 hod. do Rače.

4. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod. a 18.00 hod., a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9:00 hod.

5. Od piatku začíname novénu k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv., ktorá bude pri večernej sv. omši.

6. V nedeľu 13. mája pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

7. V nedeľu 13. mája po večernéj sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

8. Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na katolícke médiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

9. Náš farnik brat diakon Martin Gajarský prijme kňazske svätenia v sobotu 26. mája o 10.30 hod. v Bazilike Sedembolestnéj Panny Márie v Šaštíne. Primičnú sv. omšu bude služiť v nedeľu 27. mája o 10.00 hod. v našom farskom kostole. Kto by sa chcel zúčastniť na oslavach v Šaštíne a isť tam autobusom, môže sa prihlasiť v sakristii.

10. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 100,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 16.4.-22.4.2018

1. Dnes sa kona zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie nedeľe pred radnicou od 15.30 hod. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

3. Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

4. Na budúcu nedeľu pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

5. Na potreby kostola Bohu známy obetoval: 50,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

7. Oznamujeme, že plánujeme objednať autobus na kňazskú vysviacku nášho farníka Martina Gajarského, ktorá sa bude konať v Šaštíne dňa 26. mája 2018 v sobotu. Prosíme záujemcov, aby sa čo najskôr prihlásili v sakristii, pretože v prípade nedostatočného záujmu sa od tejto objednávky ustúpi.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX