Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 9.4.-15.4.2018

1. V túto nedeľu pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

2. Dnes bude o 15.00 hod. korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

3. Na pondelok 9. 4. je preložená liturgická slávnosť Zvestovania Pána. Sv. omša vo farskom kostole bude o 18.00 hod.

4. Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

5. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 2.4.-8.4.2018

1. Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo spievali či pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

2. Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom úprimne „Pán Boh zaplať“.

3. Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hod. korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

4. Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., a na Linčianskej o 8.00 hod.

5. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

6. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

7. V nedeľu 8. apríla pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

8. Informujeme, že sa bude konať 2 dňová duchovná obnova pre členov Bratstva anjelov strážcov. Miesto konania Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Obnova sa začne o 17.00 hod večer dňa 29.apríla 2018  a skončí ráno o 8.30 dňa 1.mája 2018. Cena za jednu noc je od 5€ / 7€ alebo 13€ ( podľa zvoleného komfortu). Cena za stravu (2x večera, 2x raňajky a 1x obed) je 13,70€. Záujemcovia sa môžu už odteraz hlásiť na t.č. 0908 768 519  alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Uzávierka prihlášok je tento týždeň.

9. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

10. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk.

11. Na potreby kostola Bohu známi obetovali: 200, 20 a 20,- € a Ružencové bratstvo 200,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 26.3.-1.4.2018

1. Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 hod., a v našom farskom kostole o 17.45 hod.

2. Taktiež dnes na nedeľu utrpenia Pána sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 hod. do Krížovej cesty.

3. Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 hod.

4. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok na spoločnú adoráciu, po večernej sv. omši.

5. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28. marca po večernej sv. omši.

6. Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 hod. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

7. Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 hod. ráno.

8. O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

9. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 hod.

10. Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h. Adorácia v Božom hrobe bude do 21.00 hod.

11. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

12. Na Bielu sobotu otvorenie Božiého hrobu bude o 8.00 hod. po ktorom budú nasledovať ranne chvály. Pokrmy budeme požehnávať o 9.00 a 14.45 hod. na farskom dvore.

13. Obrady veľkonočnej vigílie na Tulipáne budú o 19.30 hod. Podrobný program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

14. Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

 

Farské oznamy 19.3.-25.3.2018

1. Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

2. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

3. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia Neokatechumenátneho spoločenstva.

4. Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do soboty 24. 3. 2018.

5. Na budúcu nedeľu počas sv. omši budeme svätiť bahniatka.

6. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetkých na Hrané Pašie, ktoré sa uskutočnia na Kvetnú nedeľu 25.3.2018 na detskej sv. omši o 11.15 hod.

7. Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do Krížovej cesty. Povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania.

8. Pripomínamé, že Prvé sv. Prijimanie bude 3.6.2018 o 9.00 hod.

9. V nedeľu 8. apríla pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

10. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk.

 

Farské oznamy 12.3.-18.3.2018

1. Pozývame Vás na deviatnik k sv. Jozefovi pred večernou sv. omšou.

2. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod.  V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

3. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia  skupiny Modlitby matiek.

4. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok na spoločnú adoráciu, po večernej sv. omši.

5. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

6. Od soboty 17.3.2018 o 18.00 hod. vás pozývame na Triduum ku cti sv. Jozefa do Paulínskeho kostola. Program je vyvesený na nástenke.

7. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

8. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk.

9. Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

10. Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX